Jak wygląda świecki pogrzeb?

Świecki pogrzeb to wyjątkowa i bardzo osobista ceremonia. Podczas świeckiej ceremonii pogrzebowej mistrz przedstawia postać zmarłego, jego pasje, życiowe inspiracje, wspomina dobre chwile z życia. Specjalną mowę pogrzebową mistrz ceremonii przygotowuje w porozumieniu z najbliższymi zmarłego.

Podczas ceremonii bliscy mogą pożegnać osobę zmarłą indywidualnie, przedstawiając swoje wspomnienia, pokaz zdjęć czy ulubione utwory muzyczne zmarłego. Ceremonia może mieć charakter świecki lub świecko – religijny.

Kim jest mistrz ceremonii?

Świecki pogrzeb jest prowadzony przez mistrza ceremonii. To osoba, która w sposób profesjonalny czuwa nad przebiegiem uroczystości oraz wygłasza przygotowaną w porozumieniu z rodziną zmarłego mowę pogrzebową. Mistrz ceremonii na życzenie rodziny może poprowadzić również modlitwę w intencji zmarłego.

Gdzie działamy?

Świeckie ceremonie pogrzebowe organizujemy głównie na Śląsku i w Zagłębiu. Po wcześniejszy uzgodnieniu mogę dojechać w inne rejony Polski.