Świeckie pogrzeby są coraz bardziej powszechne w Polsce. Zarówno pośród osób niewierzących, jak i wierzących niepraktykujących. W ostatnich latach w ten sposób pożegnano, m.in. Kazimierza Kutza, Wisławę Szymborską, Zbigniewa Religę.

Rodzaje pogrzebów

Prowadzimy ceremonie w dwóch wariantach: w pełni świecki pogrzeb oraz ceremonie świecko-religijne.

 • Świecki pogrzeb to ceremonia w czasie której żegnamy Zmarłego, jednak nie uczestniczy w niej duchowny religijny (ksiądz, pastor, itp.), nie ma symboli religijnych, ani nie jest odprawiana msza. Pogrzeb prowadzi Mistrz Ceremonii, który zamiast mszy i kazania wygłasza wspomnienie o zmarłym i indywidualnie przygotowaną przemowę na jego cześć.
 • Uroczystość świecko-religijna to pogrzeb, w czasie którego łączone są wartości świeckie i religijne. Kiedy ksiądz wspólnie z Mistrzem Ceremonii żegnają Zmarłego. Żałobnicy, jeśli chcą, mogą pomodlić się za jego duszę.

Kto decyduje się na świecki pogrzeb?

Świecki pogrzeb najczęściej organizuje rodzina Zmarłego, który:

 • był ateistą lub agnostykiem,
 • był osobą wierząca, choć niepraktykującą,
 • jeszcze za życia poprosił o organizację takiego pogrzebu,
 • był osobą innego wyznania.

Przebieg świeckiego pogrzebu

Każda ceremonia i mowa pogrzebowa wygłaszana przez naszych mistrzów ceremonii ma indywidualną formę, którą ustalamy wcześniej z bliskimi zmarłego. Jednak jest kilka stałych powtarzających się elementów:

 • spotkanie w sali pożegnań lub kaplicy przycmentarnej, możliwe jest przeprowadzenie ceremonii w całości na cmentarzu,
 • przywitanie żałobników i prośba o minutę ciszy na cześć Zmarłego,
 • wygłoszenie przygotowanej wcześniej, spersonalizowanej przemowy, w której wspominamy zmarłego,
 • indywidualne mowy i wspomnienia bliskich lub chwila muzycznej zadumy,
 • trumna lub urna z prochami zmarłego jest przenoszona w miejsce pochówku,
 • składanie się kwiatów, Rodzina Zmarłego przyjmuje kondolencje,
 • podziękowania za uczestnictwo w uroczystości,
 • przekazywanie informacji dotyczące stypy lub innych form pożegnania zmarłego. 

Jak wygląda mowa pogrzebowa?

Każdą mowę pogrzebową przygotowujemy na podstawie dogłębnej rozmowy z bliskimi zmarłego. Przybierają one zazwyczaj formę spokojnego wysłuchiwania historii na temat zmarłego, które nasi mistrzowie ceremonii prowadzą z pełnym wyczuciem, empatią, często udzielając dodatkowego wsparcia.

W mowie pogrzebowej oprócz nakreślenia historii życia zmarłego, staramy się przekazać informację na temat wartości jakimi się kierował. Przypominamy o tym co było ważne w Jego życiu, o marzeniach i dokonaniach.

Podczas wcześniejszych rozmów z bliskimi rozmawiamy także nad wprowadzeniem do mowy fragmentów poezji, filozoficznych przemysleń lub innych elementów. Tak by forma pożegnania była jak najbardziej dopasowana do zmarłego i potrzeb żegnających go osób.

Nasi mistrzowie posiadają własny sprzęt nagłośnieniowy, dzięki któremu mowa oraz cała ceremonia jest dobrze słyszalna przez wszystkich uczestników pogrzebu. Umożliwia to także skorzystanie z ewentualnego podkładu muzycznego podczas całej lub wybranych momentów ceremonii.